irde@truemail.co.th @irdengineering1995 +662-8862381-3 +662-8862385
IRDEcompany

WELCOME TO IRD ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท ไออาร์ดี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่าย “เครื่องจักรกล” ที่มีคุณภาพสูงโดยผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ซึ่งมีประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องจักรมากว่า 30 ปี จึงได้เลือกนำเข้าเครื่องจักรกลที่มีคุณภาพ และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วโลกเข้ามาเสนอต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในประเทศไทย

IRD Engineering Co., Ltd. are known as a general importer for machine tools and construction machinery. The top mangament have been in machine tools business for 30 year, the service and staff are experience and well trained

OUR SUPPLIERS

Location

33/11 หมู่ 10 แขวง ฉิมพลี เขต ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

Contact Us

Address

33/11 หมู่ 10 แขวง ฉิมพลี เขต ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

Phone/Fax Number

   +662-8862381-3

   +662-8862385